Scoop Slush

Scoop Slushmix kommer från NIC. Dessa finns i 5L dunk.

DET ÄR SLUT PÅ SCOOP HOS TILLVERKAREN, OKÄNT NÄR DET FINNS I LAGER IGEN.