Publicerad den

Nordiskt Tillväxtcertifikat 2023

För andra året har mottagit Nordiskt Tillväxtscertifikat från UC, en utmärkelse som delas ut till ett fåtal bolag som kvalificerat sig som tillväxtföretag. Certifikatet baseras på senaste års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras.