Integritetspolicy

Vilka vi är

Vi är Tjelvling Funfood AB som driver vår webbplats som är https://www.mrwaffle.se. Vi är tillverkare, grossist & återförsäljare inom funfood till café, grossist, restaurang, nöjespark och privatpersoner.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

När företrädare för ett företag gör beställningar, ber om produkt- och prisinformation om våra produkter eller om att bli kontaktade av oss, registreras namn på företagets kontaktpersoner samt företagets postadress, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

När företrädare för företag i egenskap av leverantörer eller potentiella leverantörer till oss kontaktar oss registreras namn på företagets kontaktpersoner samt företagets postadress, bank- eller plusgironummer, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

De personuppgifter som lämnas registreras i vårt kundregister, alt. leverantörsregister används för administration av beställda produkter, uppföljning av förfrågningar, kundvård, samt  marknadsföring i form av utskick av bl.a informationsbrev.

Personuppgifter används även i förekommande fall för order- och faktureringshantering.

I vissa fall kan personuppgifter ha hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi  bedömt att du eventuellt kan vara intresserad av våra produkter. Dessa källor kan innefatta köp av register, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär

När en företrädare köper produkter via vår hemsida, så delas namn, företag och e-postadress med MailChimp för att hantera nyhetsbrev. Denna information delas med HubSpot för att uppdatera vårt CRM system.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Analys

Vi använder oss av Google Analytic för trafikanalys & HubSpot för analys av återkommande kända besökare.

Vilka vi delar dina data med

Vi säljer inte, hyr ut, eller distribuerar dina personuppgifter till tredje part. Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som fraktföretag vid bokningar av leveranser.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter du anger i din användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Dina  personuppgifter sparas för ovan angivna skäl så länge affärsrelationen mellan oss kvarstår och för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden, dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, reglera fakturor, hantera klagomål eller reklamationer mm.  Uppgifterna ligger, i förekommande fall, kvar även så länge som svensk bokföringslag påbjuder.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Vår kontaktinformation

Tjelvling Funfood AB, Betongvägen 2B, 142 50 SKOGÅS och förvaltas av Benny Tjelvling som kontaktas via mobil 0708-310490

Hur vi skyddar din information

Tjelvling Funfood AB har vidtagit alla rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förlust, förändring och förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt  skyddade mot intrång.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Hemsidan övervakas aktivt efter intrång. Vid intrång som kan vara integritetskränkande kommer dessa anmälas till Datainspektionen. Vid allvarliga intrång kommer även berörda användare kontaktas. Vi följer noga upp vår säkerhet tillsammans med våra underleverantörer.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi tar inte emot data om användare från tredje part.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Vi använder en tjänst för automatiskt beslutsfattande, informationen används för att kvalificera prospekts.

Branschkrav om delgivning av information

Vi verkar inte inom en reglerad bransch där vi lyder under ytterligare integritetslagar.