Publicerad den

CE & RoHS Certifierad

De produkter som vi säljer är elsäkerhetsgodkända att användas inom EU och är certifierad fria från skadliga ämnen. Detta är ett krav produkter som används proffesionellt i din verksamhet.

Vi omfattas av WEEE direktivet och är anslutna till El-Kretsen och har producentansvar och försäkrade hos Länsförsäkrningar för de produkter vi säljer.

Tänk på det om du överväger att ”köpa billigt” från Asien, ska du använda den i din verksamhet så är det på din personliga egen risk.

Det står ju CE & RoHS på ”tillverkarens” hemsida. Jo, be att få en kopia på certifikatet. Gå till utfärdarens hemsida och sök rätt på certifikatet i deras on-line databas med hjälp av certifikatnumret. Kontrollera på certifikatet på du fått att företagsnamnet på certifikat och tillverkaren är ”exakt” samma. Kontrollera att tillverkarens artikelnummer på produkten är listad på certifikatet. Kontrollera vilket datum certifikatet är utfärdat.

9 av 10 certifikat är förfalskade och stämmer inte med rätt uppgifter, eller så gamla så de inte gäller längre. Exempelvis RoHS gäller endast i 5 år, allt detta är lätt att kontrollera.

Dessutom tar du in en produkt utanför EU och sätter på marknaden är du producentansvarig. Produkter som inte uppfyller WEEE direktivet sätter Naturvårdsverket en sanktionavgift på 250.000 kr. Så överväg om det där billiga våffeljärnet på Alibaba Express är så billigt.